Özel Yazım Denetleyici Modülü

Bu modül, çevirileri varsayılan olarak desteklenmeyen belirli kurallara göre doğrulamak için özel yazım denetleyicileri eklemenizi sağlar.

Her dil sadece bir etkin yazım denetleyiciye atanabilir. Birden çok özel yazım denetleyici kullanıldığında, belirli bir yazım denetleyici için seçilen dillerin ataması diğer tüm yazım denetleyicilerden otomatik olarak kaldırılır. Özel yazım denetleyicilerden herhangi birine atanmayan diller, varsayılan Crowdin yazım denetleyicisi tarafından işlenecektir.

Bu modüle aşağıdaki kullanıcı kategorilerinden biri için erişim verebilirsiniz:

 • Sadece kuruluş üst yöneticileri
 • Kuruluş projelerindeki tüm kullanıcılar
 • Seçilen kullanıcılar

Yapı

{
  "custom-spellchecker": [
   {
      "key": "custom-spellchecker",
      "name": "Yazım Denetleyici",
      "description": "Açıklama",
      "checkSpellingUrl": "/check",
      "listSupportedLanguagesUrl": "/languages",
      "url": "/setup.html"
   }
  ]
}

Özellikler

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

description

Tür: dizgi

Açıklama: Modülün ne yaptığının okunabilir açıklaması.
Açıklama Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzünde görünür olacaktır.

checkSpellingUrl

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Yazım denetimi için metin gönderilirken tetiklenen göreli URL.

listSupportedLanguagesUrl

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modül tarafından desteklenen dillerin listesi alınırken tetiklenen göreli URL.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modül kurulum sayfası için göreli URL.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Özel Yazım Denetleyici Uygulaması ile Crowdin arasındaki iletişim

Sistem, ya çeviri sırasında ya da KG Denetimleri çevirileri doğruladığında Düzenleyiciden checkSpellingUrl kullanarak yazım denetimi için metinler gönderir. Uygulama daha sonra metinleri işler ve iki olası yanıt türünden biriyle sisteme yanıt verir: yazım sorunları olmayan ve yazım sorunları olan. Sistemin modül tarafından desteklenen dilleri denetlemesi gereken durumlar vardır (örn., Kuruluş Ayarları’nda Özel Yazım Denetleyicisi için dilleri yapılandırırken). Bu durumlarda Crowdin, listSupportedLanguagesUrl kullanarak uygulamaya bir istek gönderir ve uygulama, desteklediği dillerle ilgili verilerle yanıt verir.

checkSpellingUrl için Crowdin’den Uygulamaya istek

İstek yükü örneği:

{
 "language": "tr",
 "texts": [
  "Frarklı kayydet...",
  "Yemi doysa"
 ]
}

Uygulamadan Beklenen Yanıt (Yazım sorunları olmayan)

Yanıt yükü örneği:

{
 "data": [
  {
   "text": "Farklı kaydet...",
   "matches": []
  },
  {
   "text": "Yeni dosya"
   "matches": []
  }
 ]
}

Uygulamadan Beklenen Yanıt (Yazım sorunları olan)

Yanıt yükü örneği:

{
 "data": [
  {
   "text": "Frarklı kayydet...",
   "matches": [
    {
     "category": "typos",
     "message": "Olası bir yazım hatası bulundu.",
     "shortMessage": "Yazım hatası",
     "offset": 0,
     "length": 9,
     "replacements": [
      "Farklı"
     ]
    },
    {
     "category": "typos",
     "message": "Olası bir yazım hatası bulundu.",
     "shortMessage": "Yazım hatası",
     "offset": 10,
     "length": 3,
     "replacements": [
      "kaydet"
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "text": "Yemi doysa",
   "matches": [
    {
     "category": "typos",
     "message": "Olası bir yazım hatası bulundu.",
     "shortMessage": "Yazım hatası",
     "offset": 0,
     "length": 5,
     "replacements": [
      "Yeni"
     ]
    },
    {
     "category": "typos",
     "message": "Olası bir yazım hatası bulundu.",
     "shortMessage": "Yazım hatası",
     "offset": 6,
     "length": 4,
     "replacements": [
      "dosya"
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

listSupportedLanguagesUrl için Uygulamadan Crowdin’e yanıt

Yanıt yükü örneği:

{
 "data": [
  {
   "code": "uk",
   "name": "Ukrainian"
  },
  {
   "code": "tr",
   "name": "Turkish"
  },
  {
   "code": "en",
   "name": "English"
  }
 ]
}

Uygulamadan gelen yanıtların yapısı sunulan örneklere uygun olmalıdır, aksi takdirde Crowdin bunları geçersiz sayacaktır.

Kuruluşta bulunmayan diller modülün dil listesinde görüntülenmeyecektir. Bu tür dilleri görüntülemek için bunları özel diller olarak ekleyin.

Özel Diller hakkında daha fazlasını okuyun.

Bu makale yararlı oldu mu?