Özel MÇ (Makine Çevirisi) Modülü

Bu modül, henüz Crowdin tarafından desteklenmeyen makine çeviri motorlarını bağlamanıza yardımcı olur. Bu tür bir uygulama oluşturduktan sonra, içeriğinizi bağlı MÇ ile ön çevirisini yapabilir veya bunun tarafından yapılan çeviri önerilerinin çevirmenler için Düzenleyicide gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu modüle aşağıdaki kullanıcı kategorilerinden biri için erişim verebilirsiniz:

Crowdin için:

 • Sadece ben (yani proje sahibi)
 • Tüm proje üyeleri
 • Seçilen kullanıcılar

Crowdin Enterprise için:

 • Sadece kuruluş üst yöneticileri
 • Kuruluş projelerindeki tüm kullanıcılar
 • Seçilen kullanıcılar

Yapı

{
  "custom-mt": [
   {
      "key": "özel-mç",
      "name": "Özel MÇ",
      "logo": "/logo.png",
      "url": "/translate"
   }
  ]
}

Özellikler

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

logo

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin kullanıcı arayüzünde görüntülenecek olan özel MÇ’nin logosu için göreceli URL.
Önerilen çözünürlük 48x48 pikseldir.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin ile bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Bu makale yararlı oldu mu?