Bağlam Menüsü Modülü

Modül, mümkün olduğunda bağlam menüsünde öğe oluşturmaya izin verir.

Crowdin bağlam menüleri:

 • Kaynaklar > ÇB > ÇB kaydı
 • Kaynaklar > Sözlük > Sözlük kaydı
 • Proje giriş sekmesi > Dil kaydı
 • Proje > İçerik > Dosyalar > Dosya kaydı
 • Proje > İçerik > Ekran Görüntüleri > Ekran Görüntüsü kaydı
 • Proje > Dil sayfası > Dosya kaydı

Crowdin Enterprise bağlam menüleri:

 • Çalışma Alanı > ÇB > ÇB kaydı
 • Çalışma Alanı > Sözlük > Sözlük kaydı
 • Proje giriş sayfası > Dil kaydı
 • Proje > İçerik > Dosyalar > Dosya kaydı
 • Proje > İçerik > Ekran Görüntüleri > Ekran Görüntüsü kaydı
 • Proje giriş sayfası > Dil sayfası > Dosya kaydı

Bir bağlam menüsü öğesi, seçilen kayıt veya özel URL ile ilgili ek bağlamla belirtilen bir uygulama modülünü açabilir. Aşağıdaki eylem türleri vardır:

 • Kalıcı bir ileti öğesinde belirtilen uygulama modülünü açın (bkz. Modal modülü)
 • Belirtilen uygulama modülüne yönlendirin
 • Özel URL’yi yeni sekmede açın

Bu modüle aşağıdaki kullanıcı kategorilerinden biri için erişim verebilirsiniz:

Crowdin için:

 • Sadece ben (yani proje sahibi)
 • Ben, proje yöneticileri ve geliştiriciler (eğer konum: dil, ekran görüntüsü, kaynak_dosya, çevrilmiş_dosya)
 • Tüm proje üyeleri
 • Seçilen kullanıcılar

Crowdin Enterprise için:

 • Sadece kuruluş üst yöneticileri
 • Kuruluş üst yöneticileri, proje yöneticileri ve geliştiriciler (eğer konum: dil, ekran görüntüsü, kaynak_dosya, çevrilmiş_dosya)
 • Kuruluş projelerindeki tüm kullanıcılar
 • Seçilen kullanıcılar

Kalıcı

Bağlam menüsü öğesi, kalıcıda belirtilen modülü gösterir.

{
  "identifier": "uygulama-tanımlayıcısı",
  "name": "Yeni Harika Uygulama",
  "logo": "/uygulama-logosu.png",
  "baseUrl": "https://app.ornek.com",
  "authentication": {
    "type": "none"
  },
  "scopes": [],
  "modules": {
    "project-integrations": [
      {
        "key": "bütünleştirme-modülü-anahtarı",
        "name": "Yeni Bütünleştirme",
        "logo": "/butunlestirme-logosu.png",
        "url": "/butunlestirme/modulune/giden/yol"
      }
    ],
    "context-menu": [
      {
        "key": "bağlam-menü-anahtarı",
        "name": "Bağlam Menüsü Öğesinin Adı",
        "description": "Bağlam Menüsü Öğesinin Açıklaması",
        "options": {
          "location": "kaynak_dosya",
          "type": "modal",
          "module": {
            "project-integrations": "bütünleştirme-modülü-anahtarı"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

Yönlendirme

Bağlam menüsü öğesi, belirtilen modüle yönlendirir.

{
  "identifier": "uygulama-tanımlayıcısı",
  "name": "Yeni Harika Uygulama",
  "logo": "/uygulama-logosu.png",
  "baseUrl": "https://app.ornek.com",
  "authentication": {
    "type": "none"
  },
  "scopes": [],
  "modules": {
    "project-integrations": [
      {
        "key": "bütünleştirme-modülü-anahtarı",
        "name": "Yeni Bütünleştirme",
        "logo": "/butunlestirme-logosu.png",
        "url": "/butunlestirme/modulune/giden/yol"
      }
    ],
    "context-menu": [
      {
        "key": "bağlam-menü-anahtarı",
        "name": "Bağlam Menüsü Öğesinin Adı",
        "description": "Bağlam Menüsü Öğesinin Açıklaması",
        "options": {
          "location": "kaynak_dosya",
          "type": "redirect",
          "module": {
            "project-integrations": "bütünleştirme-modülü-anahtarı"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

Yeni Sekme

Bağlam menüsü öğesi, URL ile yeni bir sekme açar: temelUrl/secenekler.url.

{
  "identifier": "uygulama-tanımlayıcısı",
  "name": "Yeni Harika Uygulama",
  "logo": "/uygulama-logosu.png",
  "baseUrl": "https://app.ornek.com",
  "authentication": {
    "type": "none"
  },
  "scopes": [],
  "modules": {
    "context-menu": [
      {
        "key": "bağlam-menü-anahtarı",
        "name": "Bağlam Menüsü Öğesinin Adı",
        "description": "Bağlam Menüsü Öğesinin Açıklaması",
        "options": {
          "location": "kaynak_dosya",
          "type": "new_tab",
          "url": "/ornek/yol"
        }
      }
    ]
  }
}

Özellikler

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı. Bağlam menüsü metni olarak kullanır

description

Tür: dizgi

Açıklama: Modülün ne yaptığının okunabilir açıklaması.
Açıklama Crowdin kullanıcı arayüzünde görünür olacaktır.

options.location

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

İzin verilen değerler: tm, glossary, language, screenshot, source_file, translated_file

Açıklama: Kullanıcı arayüzünde bağlam menüsünün eklenebileceği konum.

options.type

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

İzin verilen değerler: modal, new_tab, redirect

Açıklama: Bu modülün gerçekleştireceği eylem türü.

options.url

Tür: dizgi

Sadece new_tab türüyle kullanın

Açıklama: Göreli URL.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Bu makale yararlı oldu mu?