Web Kancası Olayları (Dizgi Tabanlı)

Üçüncü taraf hizmetlerle veya arka ucunuzla bütünleştirmeler oluşturmak için web kancaları ekleyebilirsiniz. Proje için bir web kancası yapılandırmanızdan sonra Crowdin, HTTP aracılığıyla web kancası URL’sine veri içeren POST veya GET istekleri göndermeye başlayacaktır.

Olaylar

Dizgi tabanlı projelerde aşağıdaki olayların türleri için web kancalarını yapılandırabilirsiniz:

Web Kancası Yükü Örnekleri

Proje tamamen çevrildi

{
"event": "project.translated",
"project": {
"id": "777",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"tr"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Proje Adı",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Proje Açıklaması",
"url": "https\://crowdin.com/projects/umbrella-sb",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
},
"targetLanguage": {
"id": "tr",
"name": "Turkish",
"editorCode": "tr",
"twoLettersCode": "tr",
"threeLettersCode": "tur",
"locale": "tr-TR",
"androidCode": "tr-rTR",
"osxCode": "tr.lproj",
"osxLocale": "tr",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
}
}

Proje tamamen gözden geçirildi

{
"event": "project.approved",
"project": {
"id": "777",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"tr"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Proje Adı",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Proje Açıklaması",
"url": "https\://crowdin.com/projects/umbrella-sb",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
},
"targetLanguage": {
"id": "tr",
"name": "Turkish",
"editorCode": "tr",
"twoLettersCode": "tr",
"threeLettersCode": "tur",
"locale": "tr-TR",
"androidCode": "tr-rTR",
"osxCode": "tr.lproj",
"osxLocale": "tr",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
}
}

Dışa aktarılan çeviri güncellendi

{
"event": "translation.updated",
"oldTranslation": {
"id": "1",
"text": "1",
"pluralCategoryName": "1",
"rating": "10",
"provider": null,
"isPreTranslated": false,
"createdAt": "2022-05-05T11:26:54+00:00"
},
"newTranslation": {
"id": "1",
"text": "1",
"pluralCategoryName": "1",
"rating": "10",
"provider": null,
"isPreTranslated": false,
"createdAt": "2022-05-05T11:26:54+00:00",
"user": {
"id": "1",
"username": "burak_yavuz",
"fullName": "Burak Yavuz",
"avatarUrl": ""
},
"targetLanguage": {
"id": "tr",
"name": "Turkish",
"editorCode": "tr",
"twoLettersCode": "tr",
"threeLettersCode": "tur",
"locale": "tr-TR",
"androidCode": "tr-rTR",
"osxCode": "tr.lproj",
"osxLocale": "tr",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Tüm videolar kullanıcılara gösterilmez. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
}
}
}

Kaynak dizgi eklendi

{
"events": [
{
"event": "string.added",
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
},
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
]
}

Kaynak dizgi güncellendi

{
"events": [
{
"event": "string.updated",
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
},
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
]
}

Kaynak dizgi silindi

{
"events": [
{
"event": "string.deleted",
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
},
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
]
}

Önerilen çeviri eklendi

{
"event": "suggestion.added",
"translation": {
"id": "1",
"text": "1",
"pluralCategoryName": "1",
"rating": "10",
"provider": null,
"isPreTranslated": false,
"createdAt": "2022-05-05T11:26:54+00:00",
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
}
}
}

Önerilen çeviri güncellendi

{
"event": "suggestion.updated",
"translation": {
"id": "1",
"text": "1",
"pluralCategoryName": "1",
"rating": "10",
"provider": null,
"isPreTranslated": false,
"createdAt": "2022-05-05T11:26:54+00:00",
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
}
}
}

Önerilen çeviri silindi

{
"event": "suggestion.deleted",
"translation": {
"id": "1",
"text": "1",
"pluralCategoryName": "1",
"rating": "10",
"provider": null,
"isPreTranslated": false,
"createdAt": "2022-05-05T11:26:54+00:00",
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
}
}
}

Önerilen çeviri onaylandı

{
"event": "suggestion.approved",
"translation": {
"id": "1",
"text": "1",
"pluralCategoryName": "1",
"rating": "10",
"provider": null,
"isPreTranslated": false,
"createdAt": "2022-05-05T11:26:54+00:00",
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
}
}
}

Önerilen çeviri onayı kaldırıldı

{
"event": "suggestion.disapproved",
"translation": {
"id": "1",
"text": "1",
"pluralCategoryName": "1",
"rating": "10",
"provider": null,
"isPreTranslated": false,
"createdAt": "2022-05-05T11:26:54+00:00",
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
}
}
}

Dizgi yorumu/sorun konusu oluşturuldu

{
"event": "stringComment.created",
"comment": {
"id": "12",
"text": "@BeMyEyes  Please provide more details on where the text will be used",
"type": "issue",
"issueType": "source_mistake",
"issueStatus": "unresolved",
"resolvedAt": "2019-09-20T11:05:24+00:00",
"createdAt": "2019-09-20T11:05:24+00:00",
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
},
"commentResolver": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
}

Dizgi yorumu/sorun konusu güncellendi

{
"event": "stringComment.updated",
"comment": {
"id": "12",
"text": "@BeMyEyes  Please provide more details on where the text will be used",
"type": "issue",
"issueType": "source_mistake",
"issueStatus": "unresolved",
"resolvedAt": "2019-09-20T11:05:24+00:00",
"createdAt": "2019-09-20T11:05:24+00:00",
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
},
"commentResolver": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
}

Dizgi yorumu/sorun konusu silindi

{
"event": "stringComment.deleted",
"comment": {
"id": "12",
"text": "@BeMyEyes  Please provide more details on where the text will be used",
"type": "issue",
"issueType": "source_mistake",
"issueStatus": "unresolved",
"resolvedAt": "2019-09-20T11:05:24+00:00",
"createdAt": "2019-09-20T11:05:24+00:00",
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
},
"commentResolver": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
}

Dizgi yorumu/sorun konusu geri yüklendi

{
"event": "stringComment.restored",
"comment": {
"id": "12",
"text": "@BeMyEyes  Please provide more details on where the text will be used",
"type": "issue",
"issueType": "source_mistake",
"issueStatus": "unresolved",
"resolvedAt": "2019-09-20T11:05:24+00:00",
"createdAt": "2019-09-20T11:05:24+00:00",
"string": {
"id": "2814",
"identifier": "b068931cc450442b63f5b3d276ea4297",
"key": "name",
"text": "Not all videos are shown to users. See more",
"type": "text",
"context": "shown on main page",
"maxLength": "35",
"isHidden": false,
"isDuplicate": true,
"masterStringId": "1",
"hasPlurals": false,
"labelIds": [
3,
8
],
"url": "https\://example.crowdin.com/translate/umbrella-sb/1/en-uk/78#1",
"createdAt": "2022-04-20T12:43:57+00:00",
"updatedAt": "2022-04-20T13:24:01+00:00",
"branch": {
"id": "34"
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
}
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"user": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
},
"commentResolver": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
}

Görev eklendi

{
"event": "task.added",
"task": {
"id": "1",
"type": "1",
"vendor": "gengo",
"status": "todo",
"title": "French",
"assignees": [
{
"id": 1,
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": "",
"wordsCount": 5,
"wordsLeft": 3
}
],
"assignedTeams": [
{
"id": 1,
"wordsCount": 5
}
],
"branchIds": "",
"progress": {
"total": 24,
"done": 15,
"percent": 2
},
"description": "Proofread all French strings",
"translationUrl": "https\://example.crowdin.com/proofread/9092638ac9f2a2d1b5571d08edc53763/all/en-fr/10?task=dac37aff364d83899128e68afe0de4994",
"wordsCount": "24",
"commentsCount": "0",
"deadline": "2022-08-23T18:00:00+00:00",
"timeRange": "2022-04-09 00:00:00|2022-05-08 23:59:59",
"workflowStepId": "10",
"buyUrl": "https\://www\.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=...",
"createdAt": "2022-05-23T16:14:18+00:00",
"updatedAt": "2022-05-23T18:02:19+00:00",
"sourceLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
},
"taskCreator": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
}

Görev durumu değişti

{
"event": "task.statusChanged",
"task": {
"id": "1",
"type": "1",
"vendor": "gengo",
"status": "todo",
"title": "French",
"assignees": [
{
"id": 1,
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": "",
"wordsCount": 5,
"wordsLeft": 3
}
],
"assignedTeams": [
{
"id": 1,
"wordsCount": 5
}
],
"branchIds": "",
"progress": {
"total": 24,
"done": 15,
"percent": 2
},
"description": "Proofread all French strings",
"translationUrl": "https\://example.crowdin.com/proofread/9092638ac9f2a2d1b5571d08edc53763/all/en-fr/10?task=dac37aff364d83899128e68afe0de4994",
"wordsCount": "24",
"commentsCount": "0",
"deadline": "2022-08-23T18:00:00+00:00",
"timeRange": "2022-04-09 00:00:00|2022-05-08 23:59:59",
"workflowStepId": "10",
"buyUrl": "https\://www\.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=...",
"createdAt": "2022-05-23T16:14:18+00:00",
"updatedAt": "2022-05-23T18:02:19+00:00",
"oldStatus": "todo",
"newStatus": "in_progress",
"sourceLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
},
"taskCreator": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
}

Görev silindi

{
"event": "task.deleted",
"task": {
"id": "1",
"type": "1",
"vendor": "gengo",
"status": "todo",
"title": "French",
"assignees": [
{
"id": 1,
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": "",
"wordsCount": 5,
"wordsLeft": 3
}
],
"assignedTeams": [
{
"id": 1,
"wordsCount": 5
}
],
"branchIds": "",
"progress": {
"total": 24,
"done": 15,
"percent": 2
},
"description": "Proofread all French strings",
"translationUrl": "https\://example.crowdin.com/proofread/9092638ac9f2a2d1b5571d08edc53763/all/en-fr/10?task=dac37aff364d83899128e68afe0de4994",
"wordsCount": "24",
"commentsCount": "0",
"deadline": "2022-08-23T18:00:00+00:00",
"timeRange": "2022-04-09 00:00:00|2022-05-08 23:59:59",
"workflowStepId": "10",
"buyUrl": "https\://www\.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=...",
"createdAt": "2022-05-23T16:14:18+00:00",
"updatedAt": "2022-05-23T18:02:19+00:00",
"sourceLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"targetLanguage": {
"id": "es",
"name": "Spanish",
"editorCode": "es",
"twoLettersCode": "es",
"threeLettersCode": "spa",
"locale": "es-ES",
"androidCode": "es-rES",
"osxCode": "es.lproj",
"osxLocale": "es",
"textDirection": "ltr",
"dialectOf": null
},
"project": {
"id": "627210",
"userId": "1",
"sourceLanguageId": "en",
"targetLanguageIds": [
"uk",
"pl"
],
"identifier": "umbrella-sb",
"name": "Project Name",
"createdAt": "2022-04-20T11:05:24+00:00",
"updatedAt": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"lastActivity": "2022-04-21T11:07:29+00:00",
"description": "Project Description",
"url": "https\://example.crowdin.com/u/projects/627210",
"cname": null,
"languageAccessPolicy": "moderate",
"visibility": "private",
"publicDownloads": true
},
"taskCreator": {
"id": "1",
"username": "john_smith",
"fullName": "John Smith",
"avatarUrl": ""
}
}
}

Web Kancalarını Yapılandırma

Sadece sahipleri ve proje yöneticileri bir web kancasını kaydettirebilir. Bilgi Bankasında Web kancaları yapılandırması hakkında bilgi edinin:

Web kancaları yönetimine yaklaşımınıza bağlı olarak, Crowdin’in önceden yapılandırılmış web kancası URL’lerini açmasına izin vermek için güvenlik duvarınıza, adanmış Crowdin IP adresleri eklemeniz gerekebilir.

IP Adresleri hakkında daha fazlasını okuyun.

Yardım Arama

Web Kancaları çalışma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var veya sorularınız mı var? Destek Ekibiyle İletişime Geçin.

Bu makale yararlı oldu mu?