App Installation

Manual App Installation

As long as the app is not yet published in the Marketplace, it can be installed manually.

Installation in Crowdin

Go to the Account Settings > Crowdin Applications tab.

 1. Klik på profilfotoet øverste til højre og vælg Indstillinger.
 2. Vælg fanen Crowdin Apps og klik på Installation.
 3. Indsæt i dialogen Crowdin-appens Manifest-URL og klik på Installér.
 4. I det viste vindue kan der vælges de kategorier af brugere, som vil kunne bruge appen: Kun projektejer eller alle brugere i projekterne/ressourcerne. Derudover kan der vælges de projekter, hvori brugerne vil kunne bruge appen: Alle projekter eller udvalgte projekter.

Installation in Crowdin Enterprise

Go to the Organization Settings > Apps page.

 1. Organisationsindstillinger findes under brugerikonet på øverste menubjælke.
 2. Skift til siden Apps på venstre menubjælke, og klik på Installér App.
 3. In the appeared dialog, paste in the Crowdin app Manifest URL and click Install.
 4. I det viste vindue kan man vælge de kategorier af brugere, som vil kunne bruge appen: Kun organisationsadminis eller alle brugere i organisationsprojekter/-ressourcer. Additionally, you can select the projects where users will be able to use the app: all projects or selected projects.

Installed Event-kommunikationsstrøm

Bemærk: Installed Event bruges kun til godkendelsetypen: "authorization_code".

Når en Crowdin-app er installeret fra Kontoindstillingerne, så finder godkendelsesflowet sted, hvorunder Crowdin og Crowdin-appen udveksler godkendelsesdataene (tilladelseskoden erstattes med et adgangstoken). I den flg. illustration kan ses de begivenheder, som finder sted under denne proces.

Kommunikation mellem Crowdin og Crowdin-appen

Detaljer for hvert skridt, der sker i illustrationen:

 1. Installation af Manifest-URL’en - brugeren indsætter Manifest-URL’en i Kontoindstillinger > Crowdin Apps og klikker Installér.
 2. Hentning af indhold fra Manifest-URL’en - anmodningen sendes til Crowdin-appen.
 3. Svar: Manifest JSON - Crowdin-appen returnerer manifestet JSON indeholdende data om appen.
 4. Manifest Data Validering - det modtagne indhold valideres iht. strukturen og dataene i Manifest JSON.
 5. Spørg om at installere - oplysningerne om Crowdin-appen samt listen over tilladelser og Installér-knappen vises for brugeren.
 6. Bekræftelse af installationen - brugeren bekræfter installationen af Crowdin-appen.
 7. Installed event - Crowdin sender Installed event’en med godkendelseskoden til Crowdin-appen for generering af API-token.
 8. Tokenanmodning - Crowdin-appen sender anmodningen om API-token indhentning:
  POST https://accounts.crowdin.com/oauth/token

  Parametre

  grant_type: authorization_code

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Parameteren bruges til flowspecifikationen for en OAuth-app.

  client_id

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Klient-ID til appen modtages, når appen registreres.

  client_secret

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Klienthemmelighed til appen modtages, når appen registreres.

  kode

  Type: string

  Required: yes

  Beskrivelse: Koden modtaget fra install event.

 9. Access Token - godkendelsestjenesten returnerer API-adgangstoken og opdaterings-token.
 10. Success Code Response - Crowdin-appen returnerer udførelsesstatuskoden (2xx), hvilket bekræfter, at app-installationen er færdig. Er statuskoden en anden, vil appen blive fjernet fra Crowdin-kontoen.

Var denne artikel nyttig?