Pseudolocalization

Pseudolokalisering er en metode til brug for kontrol af en softwares lokaliseringsparathed. Metoden illustrerer, hvordan produktets UI vil præsentere sig efter oversættelse. Benyt denne funktion til at reducere potentielle ombearbejdninger ved at tjekke, om visse kildestrenge skal ændres, inden oversættelsesprocessen påbegyndes.

Med Pseudolokalisering kan flg. hurtigt tjekkes:

  • Hvordan sprog med tekster, som har tendens til at være længere/kortere end kildeteksten passer i et produkts UI
  • Tjekke, at alle oversættelige strenge er uploadet til projektet
  • Finde ikke-oversætelige tekster i softwaren (f.eks. programnavnsstrenge)
  • Se, hvor godt produktet understøtter forskellige tegnsæt og højre-til-venstre/venstre-til-højre sprog

Pseudolokaliserings-app

To run Pseudo-localization, you can use the Pseudo-localization app that could be installed via Crowdin Store.

Følg disse trin for at opsætte Pseudolokaliserings-appen:

  1. Vælg en af de tilgængelige forvalg eller angiv alle nødvendige parametre manuelt (se afsnittene nedenfor).
  2. Klik på Pseudolokalisér og download. Resultatet bliver et arkiv indeholdende pseudolokaliserede projektfiler.
  3. Integrér de downloadede filer i softwaren.

Pseudolokalisering via API

Foretrækker man brug af API, kan flg. API-metoder anvendes.

Crowdin

Crowdin Enterprise

Pseudolokalisering via CLI

En anden måde, man kan oprette og downloade sine pseudo-lokaliserede projektfiler på, er vha. Crowdin CLI.

Read more about Downloading Pseudo-localization via CLI.

Pseudolokaliseringsparametre

Længdekorrektion

Ændr længden af strengene for at se, hvordan forskellige sprog passer til din programbrugerflade. F.eks. er spanske tekster i gennemsnit 25-30% længere end engelske, mens japanske tekster er 30-60% kortere.

Præfiks -/Suffikstilføjelse

Tilføj præfikser og suffikser for at se, hvor hver streng uanset sprog starter og slutter i brugerfladen.

Tegnomdannelse

Tjek, hvordan dit program fungerer med asiatiske, cyrilliske, europæiske eller arabiske tegn.

Var denne artikel nyttig?