Crowdin Apps JS

Crowdin-apps JS er et bibliotek bygget til lettere interaktion med Crowdin. Da integrationen bruger iframes, er der visse begrænsninger for interaktionen mellem vinduer: Miljøer er indkapslet og har ikke adgang til sideindholdet, kode, stilarter og andre oplysninger relateret til siden.

Crowdin-apps JS-biblioteket er baseret på meddelelsesteknologi på tværs af vinduer og bruger postMessage() til interaktion mellem flere vinduer.

Komme i gang

For brug af dette bibliotek, så tilslut det på modulsiden ved at indsætte flg. kode i sidehovedet:

<script src="https://cdn.crowdin.com/apps/dist/iframe.js"></script>

Efter tilføjelse af ovennævnte kode vil den globale AP-variabel kunne benyttes.

Bemærk! Download og tilgængeliggør ikke iframe.js-filen direkte fra egen app-server. Filen iframe.js skal leveres fra Crowdin til oprettelse af krydsdomæne besked-bridge. Filen iframe.js er kun beregnet til brug i en iframe inde i Crowdin og fungerer ikke for enkeltstående websider.

Globale handlinger

Globale handlinger er de på alle modulsider tilgængelige handlinger.

AP.getContext(callback)

Metoden henter kontekstinformationen om den aktuelle side og indsætter den i callback’en. F.eks. projekt-ID’et, hvor modulet åbnes eller landestandarden brugt på siden.

Eks.:

 AP.getContext(function(contextData) {
  console.log("Object: context", contextData);
 });

Egenskaber:

callback

Type: function

Beskrivelse: callback'en, der håndterer svarobjektet.

Depending on the current page on which this method is used, the payload may contain a different set of the context information.

Payload example:

{
  "project_id": "12",
  "organization_id": "200000000",
  "editor": {
    "mode": "translate",
    "theme": "dark",
    "source_language_id": "en",
    "target_language_id": "fr",
    "file": 12345,
    "workflow_step": {
      "id": 7777,
      "title": "Translation",
      "type": "Translate"
    }
  }
}

Egenskaber:

project_id

Type: string

Description: The identifier of the Crowdin project.

organization_id

Type: string

Description: Crowdin Enterprise only. The identifier of the organization in Crowdin Enterprise.

editor

Type: object

Description: Contains settings and context for the Editor.

editor.mode

Type: string

Description: Active mode of the Editor.

editor.theme

Type: string

Description: Active theme of the Editor.

editor.source_language_id

Type: string

Description: The identifier of the source language.

editor.target_language_id

Type: string

Description: The identifier of the target language.

editor.file

Type: integer

Description: The numeric identifier of a file in the Crowdin project that is open in the Editor.

editor.workflow_step

Type: object

Description: Crowdin Enterprise only. Details of the current workflow step in the Editor.

editor.workflow_step.id

Type: integer

Description: The numeric identifier of the workflow step.

editor.workflow_step.title

Type: string

Description: Title of the workflow step.

editor.workflow_step.type

Type: string

Description: Type of the workflow step.

AP.getJwtToken(callback)

Metoden henter en JWT-token streng. Bruges til at hente et aktuelt token. Har det foregående token en gyldighedsperiode på mindre end et minut, genererer og returnerer metoden et nyt token.

Eks.:

 AP.getJwtToken(function(jwtToken) {
  console.log("String: JWT token", jwtToken);
 });

Egenskaber:

callback

Type: function

Beskrivelse: callback'en, der håndterer svarstrengen.

AP.getTheme()

The method retrieves information about the currently selected theme.

Eks.:

 AP.getTheme(function(theme) {
  light | dark
 });

Egenskaber:

callback

Type: function

Description: The callback that handles the response string.

Editormodulhandlinger

Editormodulhandlinger muliggør at hente information fra Editor-UI’en. Disse handlinger er kun tilgængelige på sider indlæst i en iframe i Editor-panelmodulet.

AP.editor.getString(callback)

Metoden henter information om den aktuelt valgte streng i Redigeringsværktøjet.

Eks.:

 AP.editor.getString(function(stringData) {
  console.log("Object: source string", stringData);
 });

Egenskaber:

callback

Type: function

Beskrivelse: callback'en, der håndterer svarobjektet.

AP.editor.getTranslations(callback)

Metoden henter en liste over oversættelser foreslået til den aktuelle streng i Redigeringsværktøjet. Derudover indeholder svaret information om oversættelsesforfatteren, antallet af stemmer og godkendelse af det aktuelle arbejdsgangstrin.

Eks.:

 AP.editor.getTranslations(function(translationsData) {
  console.log("Array: translation objects", translationsData);
 });

Egenskaber:

callback

Type: function

Beskrivelse: callback'en, der håndterer svarudstrækningen.

AP.editor.getTopTranslation(callback)

Metoden henter en topoversættelse (oversættelsen med højeste prioritet) til den aktuelt valgte kildestreng i Redigeringsværktøjet.

Eks.:

 AP.editor.getTopTranslation(function(topTranslationData) {
  console.log("Object: top translation", topTranslationData);
 });

Egenskaber:

callback

Type: function

Beskrivelse: callback'en, der håndterer svarobjektet.

AP.editor.setTranslation(text)

The method sets the translation text for the currently selected source string in the Editor.

Eksempel:

AP.editor.setTranslation("Hello,");

Egenskaber:

text

Type: string

Description: The translation text that is being set for the currently selected source string.

AP.editor.appendTranslation(text)

The method appends the translation text next to the cursor for the currently selected source string in the Editor.

Eksempel:

AP.editor.appendTranslation(" {user},");

Egenskaber:

text

Type: string

Description: The translation text that is being appended next to the cursor for the currently selected source string.

AP.editor.clearTranslation()

The method clears the translation text for the currently selected source string in the Editor.

Eksempel:

AP.editor.clearTranslation();

AP.editor.setFocus()

The method sets focus on the translation field in the Editor.

Eksempel:

AP.editor.setFocus();

AP.editor.noticeMessage(message)

The method displays the notice message text in the Editor.

Example:

AP.editor.noticeMessage("Message text");

Properties:

text

Type: string

Description: The notice message text that is being displayed.

AP.editor.successMessage(message)

The method displays the success message text in the Editor.

Example:

AP.editor.successMessage("Message text");

Properties:

text

Type: string

Description: The success message text that is being displayed.

AP.editor.errorMessage(message)

The method displays the error message text in the Editor.

Example:

AP.editor.errorMessage("Message text");

Properties:

text

Type: string

Description: The error message text that is being displayed.

AP.editor.setApplicationNotification(1)

The method sets a notification count next to an app icon in the right panel in the Editor.

Example:

AP.editor.setApplicationNotification(1);

Properties:

count

Type: integer

Description: The notification count number.

AP.editor.clearApplicationNotification()

The method clears a notification count next to an app icon in the right panel in the Editor.

Example:

AP.editor.clearApplicationNotification();

Event-modulhandlinger

Event-modulhandlinger muliggør at arbejde med begivenheder, og tillader Crowdin-appen at reagere på begivenheder, som sker i Crowdin-UI’en samt at udløse sine egne begivenheder. Read more about supported events.

AP.events.once(event, callback)

Metoden tilmelder en engangs-listener til at opdage begivenheder med et angivet navn. Listener’en afmeldes, så snart den første begivenhed håndteres.

Example:

 AP.events.once("event", function(eventData) {
  console.log("Event data", eventData);
 });

Properties:

event

Type: string

Beskrivelse: Navnet på begivenheden, som funktionens callback skal reagere på.

callback

Type: function

Beskrivelse: Callback'en, der håndterer begivenheden. Afhængigt af begivenhedstype, kan der være enten ét eller et flere argumenter i callback'en.

AP.events.on(event, callback)

Metoden tilmelder en engangs-listener for alle begivenheder med et bestemt navn.

Example:

 AP.events.on("event", function(eventData) {
  console.log("Event data", eventData);
 });

Properties:

event

Type: string

Beskrivelse: Navnet på begivenheden, som funktionens callback skal reagere på.

callback

Type: function

Beskrivelse: Callback'en, der håndterer begivenheden. Afhængigt af begivenhedstype, kan der være enten ét eller et flere argumenter i callback'en.

AP.events.off(event, callback)

Metoden afmelder en listener for en begivenhed med et angivet navn.

Example:

 function callback(eventData) {
  console.log("Event data", eventData);
 };

 AP.events.on("event", callback);
 AP.events.off("event", callback);

Properties:

event

Type: string

Beskrivelse: Navnet på begivenheden, fra hvilken funktionens callback skal afmeldes.

callback

Type: function

Beskrivelse: Callback'en, der tidligere var tilmeldt for begivenheden.

AP.events.ofAll(event)

Metoden afmelder alle tidligere tilmeldte listeners for den angivne begivenhed.

Example:

 AP.events.offAll("event");
event

Type: string

Beskrivelse: Navnet på begivenheden, fra hvilken alle listeners skal afmeldes.

AP.events.onAny(callback)

Metoden tilmeldes for alle begivenheder fra Crowdin-UI’en.

Example:

 AP.events.onAny(function(event, data) {
  console.log("Event name string", event);
  console.log("Event data", data);
 });

Properties:

callback

Type: function

Beskrivelse: Callback'en, der modtager navnet på begivenheden og alle data overført hertil.

AP.events.offAny(callback)

Metoden afmelder en listener fra alle begivenheder.

Example:

 function callback(event, data) {
  console.log("Event name string", event);
  console.log("Event data", data);
 };

 AP.events.onAny(callback);
 AP.events.offAny(callback);

Properties:

callback

Type: function

Beskrivelse: Callback'en, der var tilmeldt for begivenheden.

Supported Events

Check out the list of supported events that could be passed to the Crowdin Apps JS library in the following table:

Event Example Description
string.change

   {
    "id": 3939912,
    "text": "source string",
    "context": "string context",
    "max_length": 35,
    "file": {
     "id": 26588,
     "name": "file name.csv"
    }
   }
   
The event emitted when a user switches from one string to another.
textarea.edited

   {
    "id": 3939912,
    "text": "source string",
    "context": "string context",
    "max_length": 0,
    "file": {
     "id": 26588,
     "name": "file name.csv"
    },
    "oldText": "chaîne de caractères source",
    "newText": "chaîne source"
   }
   
The event emitted when a user performs any changes in the translation field.
translation.added

   {
    "id": 422648,
    "string_id": 3939912,
    "text": "chaîne source",
    "target_language_id": "fr",
    "votes_rating": 0,
    "approved": false,
    "author": {
     "id": "1",
     "login": "user.login",
     "name": "User Name",
     "avatar_url": "https://avatar.com/avatar.png"
    },
    "created_at": "2022-12-09T12:17:37-05:00"
   }
   
The event emitted when a user saves a translation for the current string.
translation.deleted

   {
    "id": 422560,
    "string_id": 3939912
   }
   
The event emitted when a user deletes a translation.
translation.restored

   {
    "id": 422648,
    "string_id": 3939912,
    "text": "chaîne source",
    "target_language_id": "fr",
    "“votes_rating”": 0,
    "author": {
     "id": "1",
     "login": "user.login",
     "name": "User Name",
     "avatar_url": "https://avatar.com/avatar.png"
    },
    "created_at": "2022-12-09T12:17:37-05:00"
   }
   
The event emitted when a user restores a deleted translation.
translation.vote

   {
    "id": 422648,
    "string_id": 3939912,
    "text": "chaîne source",
    "target_language_id": "fr",
    "votes_rating": 1,
    "approved": false,
    "author": {
     "id": "1",
     "login": "user.login",
     "name": "User Name",
     "avatar_url": "https://avatar.com/avatar.png"
    },
    "created_at": "2022-12-09T12:17:37-05:00"
   }
   
The event emitted when a user votes for a translation.
translation.approve

   {
    "id": 422648,
    "string_id": 3939912,
    "text": "chaîne source",
    "target_language_id": "fr",
    "votes_rating": 0,
    "approved": true,
    "author": {
     "id": "1",
     "login": "user.login",
     "name": "User Name",
     "avatar_url": "https://avatar.com/avatar.png"
    },
    "created_at": "2022-12-09T12:17:37-05:00",
    "approver": {
     "id": "1",
     "login": "super.user",
     "name": "Super User",
     "avatar_url": "https://avatar.com/avatar.png"
    },
    "approved_at": "2022-12-09T17:20:28.655Z"
   }
   
The event emitted when a user approves a translation.
translation.disapprove

   {
    "id": 422406,
    "string_id": 3939858,
    "text": "chaîne de caractères source",
    "target_language_id": "fr",
    "votes_rating": 0,
    "approved": false,
    "author": {
     "id": "1",
     "login": "user.login",
     "name": "User Name",
     "avatar_url": "https://avatar.com/avatar.png"
    },
    "created_at": "2022-12-08T12:29:07-05:00"
   }
   
The event emitted when a user removes a translation approval.
language.change

   {
    "project_id": "15",
    "organization_id": "200000000",
    "editor": {
     "mode": "translate",
     "theme": "dark;",
     "source_language_id": "en",
     "target_language_id": "fr",
     "file": 26588,
     "workflow_step": {
      "id": 77,
      "title": "Translation",
      "type": "Translate"
     }
    }
   }
   
The event emitted when a user changes a target language in the Editor.
file.change

   {
    "project_id": "15",
    "organization_id": "200000000",
    "editor": {
     "mode": "translate",
     "theme": "dark;",
     "source_language_id": "en",
     "target_language_id": "fr",
     "file": 26574,
     "workflow_step": {
      "id": 77,
      "title": "Translation",
      "type": "Translate"
     }
    }
   }
   
The event emitted when a user changes a file in the Editor.
theme.changed

   "light"
   
The event emitted when a user switches from one theme to another.

Var denne artikel nyttig?