Crowdin Apps Monetization

Crowdin Apps-betalingsmodeller

Alle Crowdin-apps kan benytte en af flg. betalingsmodeller:

  • Betaling via Crowdin – App-brugere kan abonnere på appen direkte via Crowdin. Platformen tilbyder nem betalingsmåde.
  • Betaling via eget betalingssystem – App-brugere kan abonnere direkte via appen eller andre tredjepartstjenester tilsluttet appen. Crowdin-app udvikleren skal selv forbinde og opsætte det foretrukne betalingssystem.
  • Gratis brug af Crowdin-apps – App-brugere betaler ikke for app-brugen.

Betaling via Crowdin

Crowdin kan benyttes som betalingsbehandler for apps-abonnementshåndtering. For at bruge betaling via Crowdin, så kontakt Supportteamet, der så vil oprette et abonnement til Crowdin-appen.

For at implementere denne betalingsbehandler skal et API-endepunkt bruges til at returnere opdaterede oplysninger om app-abonnementet. Der bør også tilføjes et middleware til Crowdin-appen, der vil begrænse adgangen til appen for brugere uden abonnement hertil.

I middlewaren skal en API-anmodning til Crowdin foretages og — afhængigt af resultatet — en af flg. handlinger implementeres:

  • 200 OK – abonnementet er aktivt. Crowdin-appen skal give adgang til funktionaliteten inden den i svaret angivne dato. Denne dato bør lagres i appen for at reducere antallet af anmodninger til dette API-endepunkt.
  • 402 Betaling kræves – abonnementet er ikke betalt. I dette tilfælde, så begræns adgangen til app-funktionaliteten og giv brugeren en en betalingsside-URL. Betalingsside-URL’en fås i svaret.
  • 404 Ugyldig anmodning – abonnement ikke fundet. Det betyder én af flere fejl: En bruger fjernede en Crowdin-app fra organisationen, eller intet abonnement defineret for appen. Begræns i så tilfælde adgangen til Crowdin-appen.

Forespørgsel

For at tilgå Crowdins App-abonnement API skal appen bruge godkendelsesmetoden authorization_code i App descriptor og bruge det modtagne Adgangs-token i Authorization header’en.

GET /api/v2/applications/{app-identifier}/subscription

Overskrifter

Indholdstype: applikation/json

Godkendelse: ihændehaver <access-token>

Svar

Statuskode: 200

{
  "expires": "2022-12-19 12:00:00"
}

Statuskode: 402

{
  "subscribe_link": "https://crowdin.com/checkout?subscribe=..."
}

Statuskode: 400

{
  "message": "App-identifikator ikke fundet"
}

Køb af et Crowdin App-abonnement via Crowdin

I tilfælde af abonnementsoprettelse på en Crowdin-app, dirigeres brugeren til en betalingsside med app-abonnementsoplysningerne. Bemærk, at første faktureringsbeløb kan afvige fra app-abonnementsprisen. App-abonnementsprisen er forholdsmæssigt afpasset i løbet af en faktureringscyklus, og hvis en bruger f.eks. abonnerer på en app i starten af faktureringscyklussen, betales app-abonnementsprisen fuldt ud. Abonneres der på en app midt i en brugerfaktureringscyklus, faktureres kun halvdelen af appens abonnementspris.

Crowdin Kasseside:

Crowdin Kasseside

Crowdin Enterprise Checkout-side:

Crowdin Enterprise Checkout-side

En gennemgang af det mulige scenarie herunder:

Den samlede abonnementspris for en Crowdin-app er $30/md. Antag, at i dag er 1. dag i måneden, og næste faktureringscyklus starter d. 10. i indeværende måned, så når der abonneres på appen, skal en bruger betale $10.

  $30/30 dage (faktureringscyklus) * 10 dage (proportional periode)= $10

I næste faktureringscyklus medregnes app-abonnementet fuldt ud i Crowdin-brugerabonnementet.

Var denne artikel nyttig?