Releasing Crowdin Apps

Når udviklingsfasen af Crowdin-appen er færdig, bør den offentliggøre for at tilgængeliggøre den for brugere og kunder.

Udgivelsesprocessen består af flg. faser:

  • Opsætning og implementering af produktionsmiljøet
  • Publicering af Crowdin-appen i Crowdin-butikken

Oprettelse af produktionsmiljøet

Når Crowdin-appen forberedes til udgivelse, så vær sikker på, at den både har produktions- og udviklingsmiljøer. Der er mange fordele ved at have separate miljøer, men flg. er de vigtigste:

  • Stabilitet – At have flere miljøer reducerer/eliminerer nedetid og hindrer dermed, at appen mister kunder. Det vil også forhindre hændelser med tab eller sletning af produktionsdata.
  • Sikkerhed – Miljøadskillelsen begrænser adgangen til kundernes data for personer, som ikke bør have en sådan adgang.

Crowdin-appen skal anvende individuelle OAuth-klienter, databaser og andre legitimationsoplysninger mellem miljøer.

Designer man sin Crowdin-app til brug i både Crowdin og Enterprise, så kontakt Supportteamet, der vil gøre OAuth-klienten global for Crowdin og Enterprise, så der ikke behøves oprettet separate OAuth-klienter for hver enkelt.

Implementering af Crowdin-appen

Når Crowdin-appen er klar til brug, skal den hostes online mhp. tilgængeliggørelse for brugerne. Der kan vælges enhver foretrukken platform. Eneste krav er, at platformen skal være pålidelig.

Below you can see the list of platforms that can be used for deploying:

Hosting Your Crowdin App on Crowdin Servers

All developers who create their own Crowdin Apps have the opportunity to host their apps on the Crowdin servers. To take advantage of this option, app developers are required to submit their app’s source code to Crowdin for review and deployment. Our team will review the source code, and once approved, the app will be hosted by Crowdin.

Each app hosting arrangement comes with custom and personalized agreements tailored specifically to the app. Additionally, apps hosted by Crowdin receive a special “Verified by Crowdin” badge, instilling confidence in potential app users and increasing the likelihood of installation and usage.

Contact Support Team, and we will be happy to provide you with more information on the matter.

Udrulning af Crowdin-appen

Når Crowdin-appen er klar til at blive delt med brugere, kontakt Supportteamet, der så kan oprette en udviklerkonto i Crowdin Butik. Via en udviklerkonto kan man udgive Crowdin-apps i Crowdin-butikken samt se forskellige statistikker, såsom installationsantal, app-bedømmelser mv.

Var denne artikel nyttig?