IP Addresses and Domains

Ved arbejde med private integrationer (f.eks. integrationer med selv-hostede VCS) eller brug af firmanetværk-firewall, skal dedikerede Crowdin IP-adresser og domæner føjes til hvidlisten for at sikre korrekt funktion med den nødvendige sikkerhed. En lignende tilgang er anvendelig ved brug af Crowdin-webhooks.

Bemærk: De nedenfor nævnte IP-adresser skiftes jævnligt.

Integrationer

Crowdin bruger flg. IP-adresse til interaktion med integrationer:

52.45.158.111/32

Webhooks

Crowdin bruger flg. IP-adresse til afsendelse af webhooks:

3.88.119.237/32 52.72.249.65/32 52.6.250.28/32 52.73.138.157/32 44.196.180.134/32 3.224.117.103/32 44.194.158.59/32 18.204.99.167/32

Downloader lister over aktuelle IP-adresser

For your convenience, you can get the integration and webhook IP addresses in JSON format.

Domæner

Crowdin bruger flg. domæner til tjenestelevering:

accounts.crowdin.com crowdin.com api.crowdin.com crowdin-assets.downloads.crowdin.com crowdin-importer.downloads.crowdin.com crowdin-packages.downloads.crowdin.com crowdin-screenshots.downloads.crowdin.com crowdin-static.downloads.crowdin.com crowdin-tmp.downloads.crowdin.com statics.crowdin.net distributions.crowdin.net badges.crowdin.net ws-lb.crowdin.com cdn.crowdin.com d2srrzh48sp2nh.cloudfront.net enterprise.crowdin.com <organization_domain>.crowdin.com <organization_domain>.api.crowdin.com production-enterprise-assets.downloads.crowdin.com production-enterprise-importer.downloads.crowdin.com production-enterprise-packages.downloads.crowdin.com production-enterprise-screenshots.downloads.crowdin.com production-enterprise-static.downloads.crowdin.com production-enterprise-tmp.downloads.crowdin.com enterprise-statics.crowdin.net

Var denne artikel nyttig?